Fiesta 2012 fjernbetjening

Programmeringen af fjernbetjeningerne kan både udføres ved hjælp af IDS samt ved at udføre følgende trin:

 • Inaktiver alarmen (såfremt monteret), og lås bilen op.
 • Slå tændingen til og fra 8 gange inden for 6 sekunder.
 • Slå tændingen fra, og lad tændingsnøglen sidde i tændingslåsen. Der lyder et akustisk signal til bekræftelse af, at programmeringstilstanden er aktiveret.
 • Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen inden for 10 sekunder. Der lyder et akustisk signal til bekræftelse af, at fjernbetjeningen er programmeret.
 • Gentag trin 4 for alle øvrige disponible fjernbetjeninger.

Programmeringstilstanden inaktiveres, hvis:

 • Der ikke trykkes på en knap på fjernbetjeningen inden for 10 sekunder efter, at det akustiske signal lyder.
 • Tændingslåsens stilling ændres.
 • Det maksimale antal på 8 fjernbetjeninger er blevet programmeret.

Centrallåsens oplåsningsfunktion har 2 funktionstilstande:

 • Når der trykkes på oplåsningsknappen på fjernbetjeningen, låses alle døre op.
 • Når der trykkes på oplåsningsknappen på fjernbetjeningen, låses kun førerdøren op. Når der trykkes på oplåsningsknappen igen inden for 3 sekunder, låses alle døre op.

Udfør følgende trin for at omprogrammere oplåsningsfunktionen:

 • Slå tændingen fra.
 • Tryk samtidig på oplåsningsknappen og låseknappen på fjernbetjeningen, og hold dem trykket ind i mindst 4 sekunder.
 • Blinklysene blinker 2 gange for at bekræfte omprogrammeringen.