BEMÆRK: Før der udføres placeringskalibrering af TPMS-føleren, skal bilen parkeres mindst 2 meter væk fra andre biler udstyret med TPMS for at undgå aktivering af andre TPMS-følere.

Med tændingen FRA skal du træde ned på bremsepedalen og slippe den.

Ved hjælp af start/stop-kontakten skal du dreje tændingen fra FRA til KØR tre gange og slutte i KØR-stilling.

Træd ned på bremsepedalen og slip den.

Drej tændingen til stillingen FRA.

Ved hjælp af start/stop-kontakten skal du dreje tændingen fra FRA til KØR tre gange og slutte i KØR-stilling.

Hornet vil lyde en gang, og TPMS (dæktryksovervågningssystem)-lampen vil blinke, hvis indlæringsproceduren er startet korrekt. I modeller med grafisk informationsdisplay viser displayet TRAIN Left Front (LF) TIRE.

BEMÆRK: Det kan tage op til seks sekunder at aktivere en dæktrykføler. I løbet af denne tid skal specialværktøjet blive siddende ved ventilstammen.

Anbring specialværktøjet mod sidevæggen på venstre forhjul ved ventilstammen. Tryk og slip testknappen på specialværktøjet. Der lyder et kort hornsignal for at indikere, at BCM (karrosseristyremodul) har registreret dæktrykføleren.

Værkstedsudstyr og standardværktøj: Tire Pressure Monitor Activation Tool

Inden for to minutter efter hornet har lydt, skal du placere specialværktøjet på højre fordæks sidevæg ved ventilstammen og trykke på og slippe testknappen for at indlære højre fordæks trykføler.

Værkstedsudstyr og standardværktøj: Tire Pressure Monitor Activation Tool

BEMÆRK: Der må ikke gå mere end to minutter mellem indlæring af hver enkelt føler, da BCM ellers vil time out, hvorefter hele proceduren skal gentages og allerede indlærteTPMS-følere aktiveres igen.

Gentag trin syv for højre baghjul og venstre baghjul. Proceduren er afsluttet, når det sidste dæk er blevet indlært. Når indlæringsproceduren er afsluttet, vil meddelelsescenteret (hvis monteret) vise Training complete. For biler der ikke er udstyret med et meddelelsescenter, vil den korrekt afsluttede indlæringsprocedure blive bekræftet ved at placere tændingen i stillingen FRA, uden at hornet lyder. Hvis hornet lyder to gange, når tændingen placeres i stillingen FRA, er indlæringsproceduren ikke udført korrekt.