Tænding slået til/motor standset.

Træd bremse- og gaspedalen helt i bund.

Vent i cirka 20 sekunder.

Der vises en meddelelse i instrumentgruppen, der angiver, at kontrollampen for olieskift nulstilles.

Når nulstillingen er udført, vises en meddelelse, der angiver, at kontrollampen for olieskift er blevet nulstillet.

Mondeo 2007 ->

1. Luk alle døre

2. Drej tændingnøgle til stilling II

3. Træd gaspedalen og bremsepedalen ned samtidig, og hold pedalerne nede i mindst 15 sek.

4. Tryk på "OK"-knappen på flerfunktionskontakten, og kontrollampen for olieskift slukker. Dette bekræfter, at nulstillingen er udført korrekt.

B-Max

1. Drej tændingsnøglen til stilling II uden at tørne motoren.
2. Træd gaspedalen og bremsepedalen ned samtidigt, og hold pedalerne nede i ca. 15 sekunder, indtil kontrollampen for olieskift begynder at blinke, eller meddelelsen "Nulstilling af olieserviceeftersyn udført" vises i det grafiske informationsdisplay (såfremt monteret).
3. Slip pedalerne.
4. Kontrollér, at kontrollampen for olieskift er slukket, eller at der ikke er nogen meddelelse vedrørende "Olieserviceeftersyn" i det grafiske informationsdisplay (såfremt monteret). Hvis kontrollampen for olieskift stadig lyser eller meddelelsen "Olieserviceeftersyn" stadig vises, så drej tændingsnøglen til stilling "0" og gentag proceduren fra pkt 1. Hvis lampen er slukket, eller meddelelsen "Olieserviceeftersyn" er forsvundet, så fortsæt med pkt. 5.
5. Drej tændingsnøglen til stilling "0", og lad den forblive i den stilling i mindst 2 minutter, således at styremodulet (PCM) lukker ned og opdaterer den faste hukommelse (NVM) i PCM.
6. Drej tændingsnøglen til stilling "II" uden at tørne motoren, og kontrollér, at kontrollampen for olieskift ikke lyser, eller at der ikke vises nogen meddelse vedrørende "Olieserviceeftersyn".
7. Drej tændingsnøglen til stilling 0.